Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 30 czerwca 2020 roku

Apel Państwowej Inspekcji Pracy do rolników


Apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie żniw wystosowała Państwowa Inspekcja Pracy. W liście otwartym zawarto prośbę o rozwagę w czasie, kiedy elementami potęgującymi możliwość nieszczęśliwego wypadku jest pośpiech i wyścig z warunkami atmosferycznymi. Przypomniano także o dzieciach, które w czasie prac polowych mają wakacje. Aby dbać o ich bezpieczeństwo, warto im zapewnić miejsce do zabaw z dala od maszyn rolniczych.
Całość listu można przeczytać poniżej.

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies