Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 22 września 2021 roku

Droga Pępowo Siedlec będzie modernizowana. Ponad 3,5 mln złotych dofinansowania


Inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej Pępowo – Siedlec otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Oznacza to, że w 2022 roku mieszkańcy gminy Pępowo będą mogli korzystać ze zmodernizowanej drogi. Wartość robót oszacowano na ponad 7,2 mln złotych. Połowa tej kwoty sfinansowana zostanie ze środków rządowych. Resztę dołoży powiat gostyński oraz gmina Pępowo.

Przypomnijmy, powiat gostyński aplikował o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Wówczas projekt znalazł się na liście rezerwowej. Dzięki oszczędnościom przetargowym przy realizacji projektów z listy przeznaczonej do dofinansowania, możliwe będzie rozpoczęcie inwestycji przygotowanej przez powiat gostyński.

Zadanie obejmować będzie przebudowę drogi powiatowej Pępowo – Siedlec na długości 4,248 km. Modernizacja obejmie odcinek drogi w Siedlcu oraz pomiędzy Siedlcem a Pępowem (powstanie również ścieżka rowerowa). W ramach prac planuje się też poszerzenie drogi na newralgicznym odcinku między miejscowościami.

Wartość robót oszacowano na ponad 7,2 mln złotych. Samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 50%. Resztę po połowie dołoży powiat gostyński i gmina Pępowo. Wkrótce nastąpi podpisanie umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu. Inwestycja zrealizowana zostanie w 2022 roku.


Opraowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies