Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 14 sierpnia 2019 roku

Historyczne dofinansowanie dla drogi Smogorzewo – Talary i ul. w Poznańskiej w Piaskach


Powiat gostyński otrzymaśrodki na przebudowę drogi powiatowej Smogorzewo – Talary do granicy z powiatem śremskim oraz modernizację ul. Poznańskiej w Piaskach.Inwestycja o szacowanej wartości ponad 7,7 milionów złotych w połowie sfinansowana będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. To najwyższe dofinansowanie w historii, które powiat otrzyma z rządowych programów drogowych. Resztę dołożą samorząd powiatu gostyńskiego oraz gminy Piaski.

Dobre wiadomości płyną z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki oszczędnościom przetargowym, powiat gostyński znalazł się na liście zadań przyjętych do dofinansowania w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Projekt zakłada przebudowę drogi Smogorzewo – Talary do granicy z powiatem śremskim oraz modernizację ulicy Poznańskiej w Piaskach. Łącznie inwestycja obejmie prawie 3,5 km. W ramach prac planuje się poszerzenie istniejącej jezdni, wzmocnienie nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Ponadto na odcinku drogi w Piaskach powstanie nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa.Przebudowane zostanie też skrzyżowanie drogi powiatowej z ul. Leśną i Drzęczewską. Powstanie w tym miejscu pierwsze na terenie gminy Piaski niewielkie rondo.

- Kluczowa ulica w Piaskach zmieni się nie do poznania. Droga zyska nową nawierzchnię.  Wybudowana zostanie też nowa ścieżka rowerowa. Znacznie poprawi się bezpieczeństwo kierowców, bowiem droga Smogorzewo – Mszczyczyn jest trasą uczęszczaną przez mieszkańców całego powiatu – zaznacza Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 7,7 milionów złotych. Połowa kwoty pochodzić będzie z rządowego programu. Resztę dołoży powiat gostyński oraz gmina Piaski.

 - Inwestycja jest kolejnym przykładem współpracy pomiędzy powiatem gostyńskim a gminą Piaski. W poprzednich latach dzięki wspólnym działaniom zmodernizowaliśmy dwa ważne odcinki dróg: ul. Sienkiewicza oraz ul. Św. Marcina – podsumowuje Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka.

Samorządy powiatu gostyńskiego i gminy Piaski w najbliższym czasie planują dokonać stosownych zmian w swoich budżetach. Po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim możliwe będzie ogłoszenie przetargu. Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace mogą ruszyć jesienią tego roku. Prawdopodobny termin ich zakończenia to czerwiec 2020 r.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies