Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 09 października 2019 roku

Historyczne dofinansowanie. Prawie 5 mln na drogi

Przebudowa dwóch dróg powiatowych na terenie gmin Piaski i Pogorzela będą możliwe dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa dwóch dróg powiatowych na terenie gmin Piaski i Pogorzela będą możliwe dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych.  Powiat Gostyński otrzymał na realizację tych inwestycji prawie 5 mln złotych, co stanowi 50% wartości zadania. Resztę dołoży ze swoich środków, przy wsparciu gminy Piaski i Pogorzela. – To historyczne dofinansowanie dla naszego samorządu. Najwyższe w subregionie leszczyńskim. Dzięki temu będziemy mogli zmodernizować dwie kluczowe komunikacyjnie drogi i poprawić bezpieczeństwo – komentuje Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. – Dziękuję samorządom gminnym Piasków i Pogorzeli za to, że dzięki zaangażowaniu finansowemu doceniły wartość tych projektów. Wspólnymi siłami możemy zdziałać znacznie więcej dla mieszkańców – dodaje.

Umowy na realizację obu inwestycji podpisane zostały przez Wicewojewodę Anetę Niestrawską w poniedziałek 7 października.

Przypomnijmy, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych powiat gostyński złożył m.in. wniosek o realizację inwestycji na terenie gminy Piaski. Projekt zakłada przebudowę drogi Smogorzewo – Talary do granicy z powiatem śremskim oraz modernizację ulicy Poznańskiej w Piaskach. Łącznie inwestycja obejmie prawie 3,5 km. W ramach prac planuje się poszerzenie istniejącej jezdni, wzmocnienie nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Ponadto na odcinku drogi w Piaskach powstanie nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa. Przebudowane zostanie też skrzyżowanie drogi powiatowej z ul. Leśną i Drzęczewską. Powstanie w tym miejscu pierwsze na terenie gminy Piaski niewielkie rondo. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 7,7 milionów złotych. Połowa kwoty pochodzić będzie z rządowego programu. Resztę dołoży powiat gostyński oraz gmina Piaski.

Druga inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku o długości 1881 m w miejscowości Kromolice i na odcinku do granicy powiatu krotoszyńskiego.  W ramach inwestycji będą wykonane nowe odpowiednie wyrównania, prawidłowe spadki, wzmocnienia i uszczelnienie nawierzchni, nowe chodniki, nawierzchnia drogi oraz umocnienia poboczy i bariery ochronne. Droga bezpośrednio łączy się z powiatem krotoszyńskim. Koszt inwestycji to ponad 2,1 mln złotych. 1051003 zł pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. Reszta to wkład własny powiatu gostyńskiego oraz gminy Pogorzela.

Warto dodać, że to historyczne dofinansowanie dla powiatu gostyńskiego. Spośród wszystkich samorządów subregionu leszczyńskiego tylko powiat gostyński otrzymał dofinansowanie na tak wysokim poziomie. Dzięki temu realizowane będą mogły być dwie strategiczne inwestycje. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na ich realizację. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, roboty ruszą jeszcze w tym roku. Oddanie dróg do użytku będzie miało miejsce w połowie przyszłego roku.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies