Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 29 czerwca 2021 roku

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Gostyńskiego


Rada Powiatu Gostyńskiego jednomyślnie udzieliła Zarządowi Powiatu Gostyńskiego absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku. Bez zastrzeżeń przyjęto też raport o stanie powiatu. Cieszę się, że w tej kadencji potrafimy wznieść się ponad polityczne podziały, budować dialog, szukać tego co łączy, a nie dzieli. Potrafimy spierać się pięknie, to znaczy rozmawiać ze sobą i przekonywać się na argumenty – powiedział Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, dziękując wszystkim radnym.

Sesja absolutoryjna odbyła się 24 czerwca 2021 roku. Radni głosowali nad raportem o stanie powiatu. Dokument zawiera informacje na temat działalności samorządu w minionym roku (dostępny pod linkiem: http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/raport-o-stanie-powiatu-za-rok-2020?module=aktualnosci ). Jego treść przedstawił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. Rada Powiatu przyjęła raport oraz udzieliła votum zaufania.  Ponadto Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku.

W ubiegłym roku dochody powiatu wyniosły 111 080 146,49 zł, wydatki zaś 104 430 877,02 zł. Pomimo sytuacji epidemicznej, na inwestycje przeznaczono rekordową kwotę – prawie 24 mln złotych. Powiat gostyński zanotował bardzo dobre wskaźniki w porównaniu z innymi samorządami. Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. dochody z PIT jednostek samorządu terytorialnego w Polsce spadły o 1,9%, nadwyżka operacyjna obniżyła się o 11,2%, a samorządy zredukowały nakłady inwestycyjne o 4,2%. Sytuacja powiatu gostyńskiego jest o wiele bardziej korzystna. Dochody z PIT wzrosły o 0,7%, nadwyżka operacyjna podwyższyła się o 49,55% , nastąpił też wzrost nakładów inwestycyjnych aż o 115,22%.  - To najlepsza sytuacja od lat. Na chwilę obecną  dochody, biorąc pod uwagę proporcjonalne wskaźniki, są cztery razy wyższe od naszych zobowiązań, co świadczy o stabilnej sytuacji powiatu – podsumował Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

W 2020 r. wśród najważniejszych realizowanych zadań były: przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo – Piaski, przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu, przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola-Czajkowo. Inwestycje te były możliwe dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz współpracy z gminami. Ponadto w 2020 r. w Babkowicach powstał chodnik (etap II), przebudowano drogę powiatową w Jaworach (etap II), na odcinku Stara Krobia – Domachowo (etap II), Niepart – Gogolewo – Skoraszewice, Magdalenki – Czeluścin (pobudowano także kanalizację deszczową w Czeluścinku), Czeluścinek – Czeluścin (etap II), Kuczyna – Gogolewo oraz zakręt Skoraszewice – Wilkonice.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies