Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 11 kwietnia 2019 roku

Kolejne osoby rozpoczną działalność gospodarczą

W piątek 5 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Gostyniu po raz kolejny odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej


W piątek 5 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Gostyniu po raz kolejny odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tym razem z pomocy skorzystało 18 osób, które dzięki środkom w wysokości średnio 15 166,66 zł będą mogły założyć własne firmy. Spotkanie przyszłych przedsiębiorców było ponadto okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Całkowita kwota dotacji przeznaczona dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wyniosła 273 000 zł. Dzięki niej umowy otrzymało 11 kobiet i 7 mężczyzn. Najwięcej pochodzi z gminy Gostyń (10 osób), w drugiej kolejności z gminy Poniec (3 osoby), po 2 z gmin Krobia i Piaski, a także 1 osoba z gminy Borek Wlkp.

Tym razem największym powodzeniem cieszył się sektor usług, w którym powstanie 15 nowych przedsiębiorstw, głównie związanych z usługami ogólnobudowlanymi (tynkowanie; instalacje elektryczne; instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne; roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych). Powstaną także firmy oferujące usługi związane z obróbką mechaniczną elementów metalowych; w zakresie inżynierii, geodezji i pomiarów; usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych; pielęgnacją i strzyżeniem psów; usługi fryzjerskie i kosmetyczne; fotograficzne; fizjoterapeutyczne; a także firma oferująca niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Nowi przedsiębiorcy zdecydowali się także na rozpoczęcie działalności w branży handlowej. Będą to 3 firmy oferujące: sprzedaż detaliczną kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaż hurtową drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, a także sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzoną na straganach i targowiskach.

Dotacje zostały przyznane w ramach programów unijnych: POWER („Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)” , który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego) i WRPO („Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ).


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies