Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 14 września 2018 roku

Konsultacja Programu Współpracy na rok 2019


Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/370/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA KONSULTACJE

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu

Programu Współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Propozycje zadań o charakterze ponadgminnym do realizacji w roku 2019, z uwzględnieniem priorytetów zawartych w projekcie Programu Współpracy lub propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) należy zgłaszać na formularzu załączonym do pobrania.

Formularz zgłoszenia zadania należy dostarczyć do dnia 25 września 2018 roku na adres:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
lub adres mailowy: wop@powiat.gostyn.pl

Formularz_zgłoszenia

Uchwała_zarządu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies