Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 06 września 2019 roku

Konsultacja Programu Współpracy organizacji pozarządowych na rok 2020.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/370/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA KONSULTACJE

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu

Programu Współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi

odbędzie się 18 września o godz. 17.00

w sali posiedzeń starostwa powiatowego w Gostyniu.

Propozycje zadań o charakterze ponadgminnym do realizacji w roku 2020, z uwzględnieniem priorytetów zawartych w projekcie Programu Współpracy lub propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.688) należy zgłaszać na formularzu załączonym do pobrania.

Formularz zgłoszenia zadania należy dostarczyć

do dnia 18 września 2019 roku godz. 13.00

na adres:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu

ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

lub adres mailowy: wop@powiat.gostyn.pl

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.bip.powiat.gostyn.pl/?a=11164

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies