Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 21 sierpnia 2023 roku

Konsultacje programu współpracy na 2024 rok

Konsultacja Programu Współpracy na rok 2024

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/370/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

OGŁASZA KONSULTACJE

Programu Współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 

Propozycje zadań o charakterze ponadgminnym do realizacji w roku 2024, z uwzględnieniem priorytetów zawartych w projekcie Programu Współpracy lub propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) należy zgłaszać na formularzu załączonym do pobrania poniżej.

Formularz zgłoszenia zadania należy dostarczyć

w dniach od 21 sierpnia do dnia 13 września 2023 roku

na adres:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

lub na adres mailowy: wop@powiat.gostyn.pl

 

                                       

       Formularz zgłoszeniowy                        

      Program współpracy 2024       

        

                  

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies