Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 roku

Laptopy umożliwią naukę w czasie epidemii


26 laptopów z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym trafi do uczniów i nauczycieli powiatowych szkół. Zakup był możliwy dzięki rządowemu projektowi „Zdalna szkoła”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w związku z koniecznością prowadzenia nauczania zdalnego. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ogłosiła 1 kwietnia nabór wniosków w ramach projektu „Zdalna szkoła”, gdzie wyodrębniono 186 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Gminy i powiaty miały szansę otrzymać środki finansowe na zakup laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 

Wniosek powiatu gostyńskiego o dofinansowanie zł został już rozpatrzony. Przyznana kwota blisko 80 tys. zł pozwoliła na zakup 26 laptopów wraz z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym. 

Sprzęt jest przekazywany do szkół, a w dalszej kolejności trafi do młodzieży, umożliwiając uczniom naukę w obecnej formie.  11 laptopów  otrzyma  Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, 4 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, 4 - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, 4 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. 3 laptopy trafią do Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies