Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 22 sierpnia 2018 roku

Mamy to! Umowa na budowę obwodnicy podpisana


To historyczna chwila w powiecie gostyńskim. W Starostwie Powiatowym w Gostyniu podpisana została umowa na obwodnicę Gostynia. Zgodnie z jej zapisami, droga ma być wybudowana w latach 2018 – 2021.  Wartość inwestycji to ponad  116 mln złotych. 85% tej kwoty pochodzi ze środków unijnych.

- Dziś jest Światowy Dzień Optymizmu i właśnie w takim dniu następuje historyczna chwila w powiecie gostyńskim, na którą czekaliśmy wiele lat. Konsekwencja i dotrzymywanie słowa to cechy niezwykle ważne wśród samorządowców. Dobrze, że dziś możemy na tej sali powiedzieć, że Marszałek Marek Woźniak oraz Wicemarszałek Wojciech Jankowiak dotrzymali słowa. Dziękujemy – mówił podczas powitania gości Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. Przypomniał jednocześnie dwie obietnice, które stały się kamieniami milowymi tej inwestycji. W 2014 roku Marszałek Województwa Marek Woźniak zapowiedział że obwodnica powstanie, decyzję tę potwierdził Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak podczas wizyty w powiecie w 2016 roku. Starosta podziękował także senatorowi Marianowi Poślednikowi oraz radnemu Andrzejowi Pospieszyńskiemu, którzy jako radni sejmiku wojewódzkiemu w swojej pracy samorządowej wspierali ideę budowy drogi.

- Dzisiejsza niezwykle przyjemna chwila jest efektem pracy wielu osób i efektem wielu kompromisów – mówił z kolei Marszałek Marek Woźniak. Zapewnił także, ze wbrew obiegowej opinii, większość środków wojewódzkich nie jest lokowanych w Poznaniu. Przykładem mogą być choćby trzy strategiczne dla województwa drogi, o których realizację zabiegał: obwodnica Wronek, Obornik i Gostynia. – Będzie bezpieczniej i mniej uciążliwie. Powiat gostyński znajduje się w pięknym terenie Wielkopolski. Nowe rozwiązania infrastrukturalne będą służyć jego rozwojowi – podsumował.

Drogę do budowy obwodnicy przypomniał także Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Wspomniał, że już w 1999 roku samorządowcy wojewódzcy uzmysłowili sobie, że jedną z najważniejszych i najbardziej strategicznych dróg w województwie jest droga 434, która między innymi przebiega przez Gostyń.  - I choć proces powstawania obwodnicy trwał  długo, najważniejszy jest finał. – powiedział. 

 

Podczas spotkania oficjalnie podpisana została umowa na obwodnicę. Podpisy pod dokumentem złożyli przedstawiciele wykonawcy - firmy STRABAG Sp. z o.o. oraz Paweł Katarzyński – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

 

Całkowita długość obwodnicy wyniesie 8,4 km, jej szerokość zaś 7 metrów. Powstaną poza tym chodniki o szerokości 2 metrów i ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,5 m. Początek drogi znajdować się będzie przy skrzyżowaniu z ulicą Europejską, koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową Gostyń – Krajewice. W ramach prac powstanie także most na rzece Kania, wiadukt nad linią kolejową PKP, dwupoziomowy bezkolizyjne węzeł na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12 wraz z wiaduktem, ścieżka pieszo-rowerowa, zatoki autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, kanalizacja deszczowa, chodniki.

 

 Droga powstanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Prace mają ruszyć w 2018 roku. Termin ich zakończenia szacowany jest na 2021 rok.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2018.  Jej całkowity koszt to ponad 116 mln złotych. 85% tej kwoty pochodzi ze środków unijnych.

Dzięki tej inwestycji z Gostynia częściowo wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy. Zlikwidowane zostanie także tzw. „wąskie gardło” w układzie komunikacyjnym województwa. Inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, poprawy komfortu życia mieszkańcówpowiatu gostyńskiego oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies