Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 07 sierpnia 2019 roku

Można ubiegać się o dofinansowanie


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje, iż pojawiła się możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji kolejnej edycji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z dodatkowych środków, które uruchomione zostały przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na ten cel.

O dofinansowanie mogą ubiegać się te podmioty, których programy będą zgodne z wytycznymi zawartymi w materiałach instruktażowych, udostępnionych na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Sprawy/Pomoc społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Materiały instruktażowe, zlecenia, procedury/Materiały instruktażowe dla realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych. Dofinansowaniu podlegać będą jedynie te programy, które przewidują prowadzenie oddziaływań przede wszystkim w formie zajęć grupowych.


Opracowanie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies