Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 17 listopada 2020 roku

Nie żyje ks. kanonik Henryk Szwarc


Nie żyje ks. Kanonik Henryk Szwarc. Przez 24 lata swojej posługi był związany z dwoma parafiami na terenie powiatu gostyńskiego: św. Ducha w Gostyniu oraz św. Jadwigi w Pępowie. W 2019 roku otrzymał tytuł Zasłużonego dla Powiatu Gostyńskiego.

Ksiądz kanonik Henryk Szwarc urodził się w Ołoboku. W latach 1952-1956 uczęszczał do gimnazjum męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Po maturze podjął studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W 1962 otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską w parafiach w Lusowie, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Lesznie i Ostrorogu. W 1989 roku został proboszczem parafii pw. Ducha Św. w Gostyniu i pełnił w niej posługę kapłańską przez 16 lat, aż do 2005 r. W 1999 r. ks. Henryk Szwarc otrzymał godność kanonika przy Kapitule Kolegiackiej w Poznaniu. W roku 2005 ks. Henryk Szwarc objął kolejną parafię na terenie powiatu gostyńskiego – został proboszczem w Pępowie i był nim przez następne osiem lat (do 2013 r.).  W czasie swojej posługi integrował wiernych. Był także autorem wielu inicjatyw na rzecz parafii w Gostyniu i Pępowie. 

W 2019 roku ksiądz kanonik Henryk Szwarc otrzymał tytuł: ,,Zasłużonego dla Powiatu Gostyńskiego”. Szczegółowe uzasadnienie do uchwały znaleźć można tutaj.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies