Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 14 lutego 2020 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja w 2020 r.


Osoby, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy u prawnika, mogą skorzystać w powiecie gostyńskim z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. W 2020 r. oferta pomocy została poszerzona o nieodpłatną mediację.    

W powiecie gostyńskim mieszkańcy mogą otrzymać nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym punkcie (w Piaskach, Borku Wielkopolskim, Poniecu, Krobi, Pogorzeli, Pępowie lub Gostyniu) oraz nieodpłatną poradę obywatelską
w punkcie w Gostyniu, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera załączony harmonogram.

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej adwokaci i radcowie prawni nieodpłatnie doradzają w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, podatkowych, ubezpieczeniowych czy spadkowych. Poradzą w przypadku nagłych zdarzeń losowych czy z zakresu zabezpieczenia społecznego. W zakresie działania punktów porad prawnych jest też pomoc w sporządzeniu pism wszczynających postępowanie czy zwalniających z kosztów sądowych i związanych
z ustanowieniem pełnomocnika z urzędu.

W przypadku poradnictwa obywatelskiego działania są szczególnie zindywidualizowane
i mają też na celu podniesienie świadomości prawnej osoby, która po poradę przychodzi. Doradca obywatelski udzieli wskazówek w szczególności osobom zadłużonym, mającym problemy dotyczące spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Podpowie też, która instytucja rozwiąże problem kompleksowo.

Od stycznia 2020 r. zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzona jest nieodpłatna mediacja.

Z nieodpłatnej mediacji mogą skorzystać osoby czy rodziny dotknięte m.in. sytuacjami konfliktowymi, sporem małżeńskim czy nieporozumieniami na tle opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci. Mediatorzy pomogą w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku czy sporem sąsiedzkim. Poradzą w sprawach gospodarczych (niezapłacone należności, niedopełnienie lub złamania warunków umowy). W mediacji chodzi o polubowne załatwienie sporu. Mediację prowadzi wyłącznie mediator.

Wyjątek - nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Na poradę prawną, obywatelską czy mediację obowiązują zapisy, m.in. pod nr tel. 881 008 140, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 lub e-mail: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl Na wizytę w punkcie można także zapisaćsię osobiście w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pok. nr 19).

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu: http://www.bip.powiat.gostyn.pl/?c=1432


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies