Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 25 marca 2020 roku

Nowo wybudowane skrzydło może już służyć chorym


Nowe skrzydło gostyńskiego szpitala jest przygotowane na przyjęcie pacjentów. To bardzo ważna informacja w kontekście ewentualnego zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym powiecie. Choć termin zakończenia całej inwestycji mija w październiku, dzięki sprawnej realizacji obiekt może służyć chorym w każdej chwili.

Przypomnijmy, w 2017 roku powiat gostyński złożył do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek na rozbudowę szpitala. Zakładał on wybudowanie nowego skrzydła lecznicy. Zgodnie z założeniami projektowymi na parterze budynku znajdować mają się poradnie specjalistyczne, pierwsze i drugie piętro służyć będzie istniejącym oddziałom: wewnętrznemu i chirurgii ogólnej. Powstanie tam również centralna sterylizatornia. Na ostatnim piętrze budynku ma się znajdować nowy oddział paliatywny. Termin realizacji całego projektu mija w październiku 2020 roku.

Nowe skrzydło szpitala jest już jednak gotowe dzisiaj. W pełni wyposażone i działające są panele gazów medycznych, instalacje przywozowo-alarmowe, domofony, a także nowoczesna winda. Gotowe do użytku są także łazienki i toalety oraz część sal, która w każdej chwili może przyjąć chorych.

Trwa natomiast procedura przetargowa związania z zakupem części wyposażenia (w tym łóżek na nowy oddział paliatywny). Ponadto w drugim półroczu 2020 roku zaplanowano zakup sprzętu niezbędnego w centralnej sterylizatorni.

Wykonawcą rozbudowy szpitala była lokalna firma RAF-MAL  Z.U.R Piotrowski Rafał z Gostynia.

-Mamy świadomość, że nie wszystko jest jeszcze gotowe – informuje Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. Najważniejsze jednak, że budynek może już służyć. Docelowo nowe skrzydło zdecydowanie poprawi komfort pobytu pacjentów i pracy personelu – dodaje. Starosta przekazuje podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania  obiektu:

- zarządowi i radnym powiatu za decyzję,

- głównemu wykonawcy i podwykonawcom za sprawną realizację prac,

- zespołowi pracowników Starostwa Powiatowego za prowadzenie i rozliczanie inwestycji, co ze względu na skomplikowane procedury potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy,

- dyrekcji i pracownikom szpitala za dobre rady i wyrozumiałość w trakcie prac.

Warte podkreślenia jest, że przetarg na wykonawstwo wygrała lokalna firma. Na placu budowy pojawiło się również wielu lokalnych podwykonawców. Bardzo cieszy mnie fakt, że pieniądze, które zdobywamy ze źródeł Unii Europejskiej czy inwestujemy bezpośrednio z budżetu powiatu trafiają do naszych firm i naszych pracowników. To szczególnie ważne dla rozwoju gospodarczego regionu – dodaje Starosta. Tym bardziej, że wszyscy mamy świadomość czekających nas poważnych konsekwencji na rynku pracy.

Jak informuje Janusz Sikora, Wicestarosta i Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ w wielu szpitalach powiatowych rozkładane są namioty. -W razie potrzeby możemy wykorzystać nową część szpitala. Po uzgodnieniach z wykonawcą, a także po konsultacjach ze stosownymi służbami, mamy taką możliwość, aby do tego obiektu wejść w każdej chwili. Sytuacja jest dynamiczna, wymaga od nas zdecydowanych działań i na takie działania musimy być przygotowani - zaznacza Wicestarosta.

Dzięki decyzjom podjętym przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego i Radę Powiatu Gostyńskiego oraz sprawnej realizacji zadania przez wykonawcę budynek może być wykorzystywany na potrzeby chorych w każdym momencie. Jest to bardzo istotne dla ewentualnego zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w Polsce.

Ogólny koszt rozbudowy szpitala wynosi 6,9 mln złotych. Niecałe 2,5 mln pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Roboty budowlane kosztowały ponad 5,2 mln złotych.  


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies