Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 28 grudnia 2022 roku

Nowoczesne rondo w Poniecu


Do dyspozycji kierowców poruszających się po Poniecu oddano nowe rondo. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy samorządu powiatowego i gminy Poniec oraz dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania to 4 995 474,17 zł. Nowe rozwiązanie komunikacyjne działa od końca listopada.

Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o.

W ramach zadania przebudowane zostało skrzyżowanie dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo.

Prace objęły: rozebranie obiektu dawnej kuźni oraz figury, odwodnienie korpusu drogowego, roboty nawierzchniowe (nawierzchnia z kostki kamiennej, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej), oznakowanie poziome, wykonanie chodników i drogi pieszo-rowerowej. Pojawi się oświetlenie uliczne. Pobudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, przebudowana linia kablowa światłowodowa oraz przebudowany gazociąg niskiego ciśnienia.

Koszt inwestycji wyniósł 4 995 474,17 zł. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 1 697 423,99 zł. Resztę dołożył powiat gostyński i gmina Poniec. 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies