Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 12 lutego 2020 roku

Obwodnica Gostynia wśród stu planowanych do realizacji


Obwodnica drogi krajowej nr 12 znalazła się w „Programie budowy 100 obwodnic” ogłoszonym przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Zgodnie z wstępnymi założeniami droga ma powstać do końca 2024 roku. W poniedziałek 10 lutego w gostyńskim ratuszu odbyła się konferencja w tej sprawie z udziałem parlamentarzystów i włodarzy Gostynia i Piasków. Uczestniczył w niej także Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora.

Długość planowanego odcinka wyniesie 17 km. Jej koszt szacowany jest na 340 mln złotych. Zgodnie z założeniami programu przetarg na inwestycję może zostać ogłoszony już w IV kwartale 2020 roku. Podpisanie umowy mogłoby nastąpić w 2021 roku, realizacja zaś w latach 2022 – 2024 – czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

- Wpisanie obwodnicy na listę przeznaczoną do realizacji to świetny przykład współpracy władzy samorządowej i parlamentarnej. Rząd chce wspierać mniejsze ośrodki takie jak Gostyń, do tego jest w tym miejscu dobry materiał do współpracy ze strony samorządu – mówił podczas poniedziałkowej konferencji poseł Jan Dziedziczak.

Poseł Tomasz Ławniczak z kolei wskazał na etapy podejmowania decyzji w sprawie obwodnicy. – W sobotę minister infrastruktury ogłosił listę  stu obwodnic, których budowa przewidziana będzie na lata 2020 – 2030.  Na tej liście znalazło się 8 inwestycji z Wielkopolski, w tym 4 z południowej jej części. W sobotę złożona została deklaracja. Kolejnym etapem będzie podjęcie uchwały przez Radę Ministrów, co ma nastąpić latem tego roku. Wtedy skosztorysowane będą już wszystkie obwodnice. W tej chwili mogę zapewnić, że nie ma kroku wstecz. Rekomendując Panu Premierowi obwodnicę Gostynia, zostanie ona wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej i przewidziana do realizacji – mówił.

Podczas konferencji podkreślano owocną współpracę pomiędzy samorządem a parlamentarzystami, czego efektem jest decyzja o realizacji tak oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.   Przypomniał o tym również Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora.

- Powiat gostyński, podobnie jak gmina Gostyń i Piaski aktywnie lobbował za realizacją obwodnicy drogi krajowej nr 12. Chciałbym w imieniu własnym, pana starosty oraz zarządu powiatu gostyńskiego podziękować za pracę, którą nasi parlamentarzyści włożyli w realizację tych starań. Budowa z jednej strony obwodnicy drogi wojewódzkiej 434, a z drugiej krajowej „12” znacznie odciąży ruch w stolicy powiatu – Gostyniu. Już dziś mieszkańcom i kierowcom życzę szybkiej realizacji, a w przyszłości też bezpiecznego korzystania – mówił.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies