Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 21 lutego 2020 roku

Obwodnica. Pomoc społeczna. Ochrona zdrowia. Drogi. Wojewoda Wielkopolski w powiecie gostyńskim


Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk odwiedził 19 lutego powiat gostyński. Najpierw udał się do Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, następnie zatrzymał się w Piaskach, by obejrzeć realizowaną tam inwestycje na drodze powiatowej Smogorzewo – Piaski. Spotkał się również z samorządowcami powiatu gostyńskiego, dziennikarzami i komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Wizytę zwieńczyło zwiedzanie Bazyliki Świętogórskiej.

Spotkanie w powiecie gostyńskim było konsekwencją deklaracji Wojewody o odwiedzeniu wszystkich powiatów. Powiat gostyński znalazł się w pierwszej dziesiątce obranych destynacji.

Pierwszym przystankiem na trasie wizyty był Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. Rozmawiano w nim na temat stanu pomocy społecznej w powiecie oraz roszczeń spadkobierców do trzech z czterech budynków zajmowanych przez DPS.W spotkaniu uczestniczyli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora oraz szefowie DPS – ów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu Dziecka w Bodzewie. Wojewoda wyraził zrozumienie dla trudnej sytuacji, z którą borykają się domy pomocy społecznej w związku z roszczeniami spadkobierców i zadeklarował pomoc w znalezieniu kompromisowego rozwiązania.

Kolejnym punktem wizyty było zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych - przebudowy drogi powiatowej Smogorzewo-Piaski. Przypomnijmy, powiat gostyński w 2020 roku realizuje trzy inwestycje współfinansowane z rządowego programu, którego dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski: na trasie Kromolice – Wziąchów, Gola – Czajkowo oraz Piaski – Smogorzewo. Łączna kwota dofinansowania to prawie 5 mln złotych.

W sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu odbyło się także spotkanie z członkami zarządu powiatu, radnymi, wójtami, burmistrzami oraz przewodniczącymi rad gmin. Wojewoda Wielkopolski przedstawił programy rządowe, z których korzystać mogą samorządy. Nie zabrakło również pytań dotyczących bieżących działań Urzędu Wojewódzkiego.

Następnie wojewoda odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas briefingu prasowego. Był to też moment na podsumowanie wizyty.

- Przedstawiliśmy największe wyzwania związane z funkcjonowaniem DPS-ów, głównie dotyczące roszczeń spadkobierców. Te problemy będą dotykać powiat gostyński, liczymy na współdziałanie w tym zakresie - mówił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.- Jestem pod ogromnym wrażeniem, działań w zakresie polityki społecznej, to napawa dumą - przyznał Wojewoda Wielkopolski. - Mam świadomość pewnych problemów, które są, zrobimy wszystko, aby te problemy niwelować – dodawał. 

Poruszano również temat gostyńskiego szpitala. Powiat stara się fundusze na zakup wyposażenia. - Złożyliśmy wniosek dotyczący wyposażenia centralnej sterylizatorni, jesteśmy na etapie kolejnego wniosku dotyczącego zakupu wyposażenia szpitala - poinformował Starosta. -Liczymy na życzliwość pana wojewody.

Nie zabrakło też informacji na temat wpisania planu budowy obwodnicy drogi krajowej nr „12” do rządowego planu budowy stu obwodnic. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk zadeklarował pełne wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji całej inwestycji. Starosta zaznaczył, że jest to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców, która znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu w tej części Wielkopolski.

Na trasie wizyty znalazła się także chwila, by z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej porozmawiać na tematy związane z bezpieczeństwem strażaków podczas wykonywania ich działań. Na zakończenie wojewoda odwiedził klasztor Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies