Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 08 lutego 2019 roku

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych


Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań powiatu.

Termin składania ofert za pośrednictwem platformy eNGO upływa 5 marca.

Do 8 marca godz. 13.00 w biurze podawczym starostwa powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256 należy złożyć wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione w organizacji,  potwierdzenie złożenia oferty w wersji elektronicznej.

W terminie od 18 do 22 lutego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 881 008 140)

dla organizacji posiadających kompletną elektroniczną wersję oferty

świadczona będzie pomoc przy obsłudze generatora.

Link do generatora eNGO: https://powiatgostynski.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Ogłoszenie o konkursie - otwórz

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies