Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 15 czerwca 2018 roku

Posiedzenia komisji w czerwcu 2018 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 43/18 z dnia 22 maja 2018 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2017 rok,
 2. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu gostyńskiego,
 3. ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gostyński,
 4. zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.,
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,
 6. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 1. Wizytacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi.
 2. Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej w Rogowie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 35/18 z dnia 21 maja 2018 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

 

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2017 rok,
 2. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu gostyńskiego,
 3. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 4. ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gostyński,
 5. zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (IV)”,
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej i Porządku Publicznego

odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 13:30

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie Protokołów:
  1. Nr 31/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
  2. Nr 32/18 z dnia 20 marca 2018 r.,
  3. Nr 33/18 z dnia 23 maja 2018 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2017 rok,
  2. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

odbędzie się 20 czerwca 2018 r. o godz. 13:00

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie Protokołów:
  1. Nr 23/18 z dnia 15 marca 2018 r.
  2. Nr 24/18 z dnia 24 maja 2018 r.
 5. Wizytacja Pfeifer&Langen Polska w Gostyniu w zakresie uprawy buraka cukrowego.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2017 rok.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies