Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 03 grudnia 2018 roku

Posiedzenia komisji w grudniu 2018 roku

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

6 grudnia 2018 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 r.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego

10 grudnia 2018 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 • ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
 • zmiany uchwały Nr XLI/293/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,
 • wydatków budżetu powiatu, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

10 grudnia 2018 r. o godz. 15:30

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 • ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
 • zmiany uchwały Nr XLI/293/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,
 • wydatków budżetu powiatu, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies