Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 28 listopada 2019 roku

Posiedzenia komisji w grudniu 2019 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 

odbędzie się dnia 5 grudnia 2019 r. o godz. 14:00

Posiedzenie wyjazdowe – Dzięczyna, Niepart

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 8/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
5.  Analiza wybranych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 wraz z wizją w terenie.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 

odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz o przygotowaniu do akcji zimowej.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
a) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2019 r.,
b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
c) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń,
d) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok,
e) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej,

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gostyńskiego za rok szkolny 2018/2019.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
a)  zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
b) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych     w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2019 r.,
c) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,
d) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
e) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Gostyniu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies