Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 24 lipca 2020 roku

Posiedzenia komisji w lipcu 2020 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

odbędzie się dnia 27 lipca 2020 r. o godz. 10:00

 

Cel posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

a)    zmiany Uchwały nr XVII/131/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2020 r.,

b)    zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,

c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028,

d)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies