Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 12 listopada 2019 roku

Posiedzenia komisji w listopadzie 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

odbędzie się dnia 18 listopada 2019 r. o godz. 13:00

 

Cel posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Wizytacja szkół powiatowych prowadzących kształcenie w kierunku rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 4/19 z dnia 28 października 2019 r.
5.  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r.
6.  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 4/19 z dnia 28 października 2019 r.  
5. Przyjęcie Protokołu Nr 5/19 z dnia 18 listopada 2019 r.
6.  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 9/19 z dnia 21 października 2019 r.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 10/19 z dnia 28 października 2019 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 

odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 16:30

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 7/19 z dnia 28 października 2019 r.
5.  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies