Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 03 lutego 2020 roku

Posiedzenia komisji w lutym 2020 r.

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

odbędzie się dnia 6 lutego 2020r. o godz. 11:00

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wizytacja Wydziału Komunikacji i Dróg.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

odbędzie się dnia 10 lutego 2020 r. o godz. 14:00

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

odbędzie się dnia 17 lutego 2020 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
  1. przekazania Gminie Borek Wlkp. kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2020,
  2. przekazania Gminie Krobia kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2020,
  3. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028,
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński za rok 2019.
 6. Zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Powiatu Gostyńskiego
 7. Zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gostyńskiego w 2020 r.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

odbędzie się dnia 17 lutego 2020 r. o godz. 15:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r.
  2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński za rok 2019.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyniu za 2019 r.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies