Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 18 maja 2021 roku

Posiedzenia komisji w maju 2021 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się dnia 20 maja 2021 r. o godz. 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu nr 13/21 z 15 marca 2021 r.
  5. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego wraz z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.,
  2. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. informacji o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie.

 

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies