Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 roku

Posiedzenia komisji w sierpniu 2019 r.


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbędzie się dnia 13 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia w życie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies