Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 04 sierpnia 2023 roku

Posiedzenia komisji w sierpniu 2023 r.

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się
10 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Spotkanie z delegacją mieszkańców lokalu w Ciołkowie w zakresie realizacji uchwały w sprawie sprzedaży mieszkań ww. lokalu.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Organizacyjnej,
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 10 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Spotkanie z delegacją mieszkańców lokalu w Ciołkowie w zakresie realizacji uchwały w sprawie sprzedaży mieszkań ww. lokalu.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się
28 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:15
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 63/23 z dnia 12 czerwca 2023 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 6. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu za 2022 r.
 7. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu o realizacji zadań za 2022 r. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2023 r.
 9. Informacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu o zrealizowanych działaniach naprawczych.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2023-2025 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

 

 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Organizacyjnej,
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się 28 sierpnia 2023 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 53/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2023 r.
 6. Informacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu o zrealizowanych działaniach naprawczych.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2023-2025 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borek Wielkopolski.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się
30 sierpnia 2023 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 33/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.
 5. Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu w 2022 r.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ Tomasz Skibicki

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies