Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 14 stycznia 2020 roku

Posiedzenia komisji w styczniu 2020 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 

odbędzie się dnia 16 stycznia 2020r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

odbędzie się dnia 17 stycznia 2020 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr 6/19 z dnia 26 listopada 2019 r.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.

6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. o godz. 13:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. o godz. 13:50

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr 2/19 z dnia 11 października 2019 r.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr 5/19 z dnia 26 listopada 2019 r.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.

6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies