Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 20 stycznia 2023 roku

Posiedzenia komisji w styczniu 2023 r,

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się
19 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 55/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 r.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbędzie się
19 stycznia 2023 r. o godzinie 14:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 10/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Piotr Kogut

 

 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się
23 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 26/22 z dnia 28 listopada 2022 roku.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ Krzysztof Wachowiak

 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 48/22 z dnia 9 grudnia 2022 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 r.
 7. Transport publiczny.
 8. Plan rozwoju lokalnego.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 24/22 z dnia 19 września 2022 r.,
 2. Nr 26/22 z dnia 28 listopada 2022 r.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Mikołaj Rogala

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies