Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 21 września 2023 roku

Posiedzenia komisji w wrześniu 2023 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się 22 września 2023 r. o godzinie 12:00 - wyjazdowa.


Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
5.    Wolne głosy i wnioski.
6.    Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

/-/ Tomasz Skibicki

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się 25 września 2023 r. o godzinie 12:45
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.


Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 64/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
5.    Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2022 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
6.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2022 roku oraz omówienie sytuacji pomocy społecznej w 2023 r. i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku.
7.    Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2022 roku w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej oraz omówienie sytuacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w 2023 r. i wykaz potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w 2024 roku.
8.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10.    Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Mirosława Bigaj

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 25 września 2023 r. o godzinie 13:30
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 54/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
5.    Analiza wydatków i dochodów powiatu w zakresie działalności domów pomocy społecznej.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2031.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

/-/ Sebastian Czwojda

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies