Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 28 sierpnia 2019 roku

Posiedzenia komisji we wrześniu 2019 r.

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej,
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 2 września 2019 r. o godz. 13.00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr 7/19 z 6 czerwca 2019 r.,
5. Wizytacja Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Domu Pomocy Społecznej w Rogowie w celu zapoznania się z ich bieżącym funkcjonowaniem i planami na przyszłość.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies