Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 17 czerwca 2022 roku

Przebudowa drogi powiatowej Siedlec – Pępowo. III odbiór


Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo z budową ciągu pieszo-rowerowego.

W czerwcu dokonano kolejnego odbioru częściowego wykonanych prac.

Wykonane i odebrane zostały  następujące prace:

-  roboty ziemne 293,75 m3

-  ułożono geokompozyt na całej szerokości jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 15908,89 m2

położono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr.6cm na powierzchni    –15908,89 m2

– ułożono warstwę ścieralną grub.4 cm na długości 2,625 km

– wzmocniono pobocza kruszywem oraz destruktem bitumicznym na powierzchni – 5200 m2

– ustawiono bariery stalowe U-12a na długości 226 mb

–  ustawiono bariery stalowe SP06/1,33 na długości 200 mb

Wartość wykonanych robót  2 404 312,23 zł.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostynia 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies