Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 20 października 2022 roku

Przebudowa skrzyżowania - rondo w Poniecu. Odbiór III


Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906 P 
w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo.

17 października 2022 r. dokonano kolejnego częściowego odbioru prac dotyczącego przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906 P  w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo:

Zakres  odbioru  robót obejmował  wykonanie następujących prac:

 • roboty ziemne – 1758 m3
 • roboty rozbiórkowe obejmujące: chodniki  i wjazdy do posesji z kostki brukowej, krawężniki, obrzeże betonowe, istniejące oznakowanie
 • wykonanie podbudowy – 2113 m2
 • wykonanie nawierzchni – 2113 m2
 • wykonanie robót brukarskich
 •  krawężnik – 559 mb
 •  chodniki – 262,37 m2
 •  ściek przykrawężnikowy – 388 mb
 •  kostka kamienna wokół ronda – 148 m2
 • wykonanie oświetlenia
 •  szafka oświetlenia ulicznego – szt.1
 •  ustawienie słupów oświetleniowych – 6 szt.
 •  kabel oświetleniowy -  167 mb  

 Wartość odebranych prac to kwota  1 170 185,70 zł brutto.                              

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies