Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 17 marca 2023 roku

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – częściowy odbiór prac (I).


W dniu 15.11.2022 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Drogowym „DROGBUD Gostyń Sp. z o.o.” na zadanie pn.Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – etap I w kwocie 4 370 440,51 zł brutto.

Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, a w szczególności pieszych poprzez budowę chodników oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego. Przebudowa drogi obejmuje budowę chodnika, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę istniejących zjazdów wraz z przepustami, przebudowę skrzyżowań, wymianę nawierzchni
na odcinkach wymagających ingerencji, jej wzmocnienie, zlikwidowanie przełomów, budowę kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci teletechnicznej kolidującej z inwestycją.

W dniu 9.03.2023 r. dokonano częściowego odbioru prac dot. branży drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej w sumie zostało wykonane 26% przewidzianej do realizacji inwestycji.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies