Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku

Raport o stanie powiatu

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu opublikowano Raport o Stanie Powiatu za rok 2018.


Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu opublikowano Raport o Stanie Powiatu za rok 2018.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Zarząd Powiatu, co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Przyjęcie dokumentu przez Radę Powiatu Gostyńskiego będzie miało miejsce podczas Sesji Absolutoryjnej, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Przed przyjęciem raportu odbywa się debata. Mogą uczestniczyć w niej  także mieszkańcy. Stosowne zgłoszenie złożone musi być na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu najpóźniej w przededniu dyskusji i zawierać podpisy co najmniej 150 osób.

Raport o Stanie Powiatu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies