Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 24 lipca 2020 roku

Rodzice otrzymali świadectwa z paskiem


Podsumowano powiatowy konkurs „Moje małe i duże sukcesy” dla wychowanków pieczy zastępczej. Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych i w domach dziecka, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. I to właśnie rodziny zastępcze i wychowawcy placówek tworzą dla tych dzieci nowe bezpieczne miejsca, w których najmłodsi mogą się rozwijać i przygotowywać do samodzielności w dorosłym życiu.

W 55 rodzinach zastępczych powiatu gostyńskiego przebywa aktualnie 90 dzieci. W trzech powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych opiekę znalazło 38 dzieci. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przy wsparciu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu oraz Stowarzyszenia „DZIECKO”, zorganizowało ósmą edycję konkursu pn.„Moje małe i duże sukcesy”. Celem konkursu było dostrzeżenie i docenienie osiągnięć, nie tylko szkolnych, oraz wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży. Pamiętać należy, że nauka oraz rozwój zainteresowań są w ostatnich miesiącach szczególnie utrudnione ze względu na ograniczenia związane z epidemią covid-19.

Z tego względu konkurs rozstrzygnięto i wyniki ogłoszono bez tradycyjnego wakacyjnego spotkania władz powiatu z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi oraz z wychowankami i kadrą domów dziecka.

Przewodnicząca komisji konkursowej Lucyna Nowak Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR w Gostyniu podkreśliła: - Jury miało bardzo trudne zadanie. Uczestnicy konkursu zaskoczyli nas w tym roku swoją aktywnością i to mimo utrudnień sanitarnych. Oprócz świadectw promocyjnych, w tym też tych najlepszych, dzieci i młodzież dostarczyli mnóstwo dyplomów i podziękowań pokazujących wspaniałe sukcesy pozaszkolne w konkursach, sporcie, wolontariacie i w organizacjach pozarządowych, czy w wielu innych obszarach, w których znaleźli i rozwijali swoje zainteresowania. Trudno nam było wybrać zwycięzców, bo wszyscy uczestnicy zasłużyli na ten tytuł.

Do udziału w konkursie swoich podopiecznych zgłaszały rodziny zastępcze oraz opiekunowie z placówek. W konkursie wzięło udział 50 wychowanków. Jury konkursowe, złożone ze specjalistów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – PCPR w Gostyniu, szczególnie wyróżniło Oliwię Kalkę i Mariusza Przyłuckiego za wyjątkowe sukcesy. Uznało też, że wszyscy uczestnicy pracowaliintensywnie nad swoimi sukcesami i przyznało wposzczególnych kategoriach 33 nagrody. Były to dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej nagrody otrzymali: Alicja Wylegała, Filip Szczepaniak, Mikołaj Andrzejczak, Aleksandra Marcinkowska i Arkadiusz Małecki.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej zwyciężyli: Fabian Grzesik, Daniel Sikora, Dawid Majtka, Patryk Szymkowiak, Vanessa Anna Szczepaniak, Karol Wiatrowski, Paulina Sobocińska, Nikola Wylegała, Patrycja Grzesik, Julia Borkowska, Alicja Szczepaniak.

W kategorii klasy VII - VIII nagrodzeni zostali: Kaja Anna Grześkowiak, Jakub Tomasz Wiatrowski, Magdalena Małecka, Mariusz Przyłucki, Jakub Macedoński, Martin Małecki.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe nagrody otrzymali Wiktor Manuszak, Angelika Ksymena Wilamowitz, Klaudia Wylegała, Oliwia Kalka, Katarzyna Sobocińska i Sandra Pejas.

W grupie dzieci biologicznych z rodzin zastępczych nagrodzeni zostali: Michał Wojciechowski, Adrian Hubert Ciosek i Wojciech Haremza.

Obok wyboru nagrodzonych uczestników, konkurs stał się też okazją do podziękowań dla rodziców zastępczych i wychowawców placówek. Wszystkie rodziny zastępcze, których wychowankowie przystąpili do konkursu oraz Domy Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, otrzymały świadectwa z paskiem. W imieniu organizatorów podziękowania skierował do rodziców i wychowawców dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, podkreślając: - Szanowni Państwo! Swoją wyjątkową pracą tworzycie warunki do tego, by Wasi podopieczni osiągali tak wspaniałe sukcesy. Swoim codziennym zaangażowaniem i byciem dla dzieci sprawiacie, że najmłodsi i nastolatkowie dostają to, czego z rożnych powodów nie mogli im zapewnić ich rodzice. Dzięki Państwu te dzieci rozwijają się, pokazują swoje uzdolnienia i  talenty. Wiemy, ile ta praca wymaga wyrzeczeń, ile wymaga wysiłku i, przede wszystkim ile Państwo wkładacie w tę pracę cierpliwości, serca i miłości. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję.


Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies