Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 20 września 2018 roku

Rodzima firma rozbuduje szpital


Firma RAF-MAL Z.U.R Piotrowski Rafał z Gostynia wybuduje nową część szpitala. Wartość umowy opiewa na ponad 5,2 mln złotych. Budynek ma być gotowy do połowy marca 2020 roku. – Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków dla pacjentów oraz personelu. Po przeprowadzonym przetargu możemy również stwierdzić, że będzie miała znaczenie dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Rozbudowę wartą ponad 5 mln 200 tys. złotych zrealizuje firma z Gostynia. Cieszę się, że pozyskane przez nas pieniądze z Unii Europejskiej pozostaną w powiecie gostyńskim wspierając lokalne firmy, lokalne hurtownie budowlane i lokalnych pracowników – mówił podczas konferencji prasowej  Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

Przypomnijmy, powiat gostyński pozyskał 2,4 mln złotych ze środków unijnych na rozbudowę szpitala. W ramach projektu powstanie 3-piętrowy budynek, który bezpośrednio przylegać będzie do lecznicy. Na jego parterze zlokalizowane zostaną poradnie przyszpitalne, gabinety zabiegowe i lekarskie oraz diagnostyczne (chirurgii dziecięcej, gastroenterologiczna, kardiologiczna). Na pierwszym piętrze powstanie centralna sterylizatornia.  Powiększony zostanie również oddział chirurgiczny, dzięki czemu pacjenci korzystać będą mogli z nowych 3-osobowych sal, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na drugim piętrze rozbudowany zostanie oddział wewnętrzny. Trzecie piętro zajmować będzie nowo powstający oddział paliatywny.  Nowa powierzchnia użytkowa wynosić będzie 1048,30 m².  Projekt zakłada także budowę windy oraz przebudowę piwnicy, parteru, I i II piętra „starego budynku” tak, by łączył się z nową częścią szpitala.

Rozbudowę szpitala wykona rodzima  firma z powiatu gostyńskiego - RAF-MAL Z.U.R Piotrowski Rafał. Umowa opiewa na ponad 5,2 mln złotych. Termin zakończenia prac wyznaczono na połowę marca 2020 r.

-Cieszę się, że nasza oferta jako oferta lokalnej firmy spełniła wszystkie wymogi i została wybrana do realizacji. Kilkanaście lat doświadczenia na rynku budowlanym, które posiadamy pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość - mówił Rafał Piotrowski

Kolejnym etapem projektu będzie wyposażenie nowo powstałych oddziałów, poradni oraz centralnej sterylizatorni. Dzięki temu podniesie się jakość świadczonych przez szpital usług.Wartość tej części projektu to ok. 1,5 mln złotych. 

By pozyskać środki na inwestycję,  powiat gostyński aplikował do konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 9.1: „Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, poddziałanie 9.1.1: „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Całkowita wartość projektu to  ponad 6,7 mln złotych, kwota dofinansowania wynosi ponad 2,4 mln zł. Pozostałą część dofinansuje powiat gostyński.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies