Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 27 listopada 2019 roku

Rozmowy o przyszłości adeptów klas mundurowych

22 listopada Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi odwiedził kapitan Krzysztof Tyrcha z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie


22 listopada Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi odwiedził kapitan Krzysztof Tyrcha z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie. Gość opowiadał uczniom klas mundurowych o tym, co trzeba zrobić, żeby zostać żołnierzem Wojska Polskiego. Wspomniał o trzech możliwościach, którymi są: wojska obrony terytorialnej, studia oficerskie lub służba przygotowawcza, która wymaga ukończenia tylko gimnazjum (dziś podstawówki). Zaprezentował cztery szkoły wojskowe znajdujące się na terenie naszego kraju. Są to: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Uczniowie dowiedzieli się o tym, że aby dostać się do wyżej wymienionych szkół, należy spełniać odpowiednie wymogi: być niekaranym, posiadać polskie obywatelstwo, mieć wysoką sprawność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, świadectwo dojrzałości, a przede wszystkim co najmniej 18 lat. Po ciekawej prezentacji uczniowie zadawali kapitanowi liczne pytania, na które dostali równie ciekawe odpowiedzi.


Opracowanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies