Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 15 października 2019 roku

Samorządy mówią „NIE” kopalni. Posłowie nie procedowali nad ustawą


Samorządowcy z powiatu gostyńskiego i rawickiego oraz gminy Miejska Górka i Krobia wyjechali do Warszawy, by wziąć udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. - Jesteśmy tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla przyszłości i kolejnych pokoleń naszej małej Ojczyzny – komentuje swój wyjazd do sejmu Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. I dodaje, że poselski projekt ustawy budzi wiele zastrzeżeń i obaw samorządów, gdyż praktycznie wyłącza władze lokalne z procesu podejmowania decyzji o ewentualnej budowie kopalni. W poniedziałek nie był on jednak procedowany  - został zdjęty z porządku obrad.

W poniedziałek 14 października w sejmie omawiany miał być poselski projekt ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko. Swój udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zgłosił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Etatowy Członek Zarządu Sebastian Czwojda. Do Warszawy pojechali także: Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak oraz Starosta Rawicki Adam Sperzyński. Projekt ustawy nie był jednak procedowany – został zdjęty z porządku obrad. Zajmować się nim wobec tego nie będą na pewno posłowie obecnej kadencji. Pod sejmem natomiast protestowali przeciwnicy ustawy, kwestionujący budowę kopalni odkrywkowych i optujących za rozwojem zielonej energii.

Projekt ustawy budzi wiele zastrzeżeń samorządowców. Potencjalna eksploatacja złóż diametralnie zmienia przestrzeń, warunki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, może także doprowadzić do katastrofy ekologicznej na wielką skalę. Projekt wprowadza szczególny tryb przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, a zatem ma charakter tzw. specustawy. Proponowane zmiany w sposób fundamentalny modyfikują obowiązujące obecnie przepisy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz znacząco zmieniają przebieg postępowania w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobycie kopalin. Jednocześnie projekt ten powinien być procedowany w ramach rządowego procesu legislacyjnego, którego częścią muszą być szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Zgodnie z jej zapisami, samorządy lokalne będą miały znikomy udział w podejmowaniu decyzji o lokalizacji ewentualnej kopalni. Może doprowadzić to do degradacji środowiska, zahamowania gospodarczego i rolniczego.

Mimo, że posłowie nie dyskutowali nad projektem ustawy, a sam dokument trafi być może pod obrady sejmu kolejnej kadencji, samorządowcy zapowiadają dalszą aktywność. Powołane przez nich Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” wystosowało w ostatnim czasie apel do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wyrażający zdecydowany sprzeciw wobec poselskiego projektu. Apel do Marszałka Sejmu skierował także Starosta Robert Marcinkowski.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu.


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies