Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 24 marca 2022 roku

Siedlec – Pępowo. Pierwszy etap prac za nami


Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 4907P Siedlec - Pępowo. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowe ,,DROGBUD”. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym prace wykonywane są szybciej, niż przyjęto w harmonogramie.

Zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową, prace mają zostać zakończone do końca września 2022 r. Wartość robót wynosi  8 847 221,63 zł, w  tym  suma  dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   to  kwota  3 662 399,40 zł. Resztę dołoży powiat gostyński oraz gmina Pępowo.

Sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiły wykonanie robót z wyprzedzeniem. Do końca lutego wycięto 90 sztuk drzew z karczowaniem pni, wykonano roboty ziemne, polegające m.in. ma budowie kanalizacji deszczowej  (9 459,24 m3), przepust z rur karbowanych (długość 11,6 m), usunięto warstwę ziemi urodzajnej (humusu) na powierzchni 11,6 m, a także ustawiono 11 studni rewizyjnych oraz ułożono kanały z rur PP SN8 (na długości 381 mb). Ponadto ustawiono 1855,2 mb obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem.

Wartość wykonanych dotychczas prac wynosi 1 633 159,39 zł.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies