Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 13 września 2019 roku

Spotkanie dla organizacji pozarządowych


Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP zapraszają do udziału w spotkaniu dla organizacji pozarządowych z Subregionu Leszczyńskiego, które odbędzie się 9 października 2019 r, w godz. 13:00 – 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie (plac Tadeusza Kościuszki 4b).

Wprowadzone w październiku 2018 roku nowe rozporządzenia skutkują zmianą formularzy ofert, sprawozdań i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych.
Spotkanie będzie więc doskonałą okazją do poznania, jak prawidłowo wypełniać nowe formularze ofert oraz sprawozdania z realizacji zadań publicznych, a także czasem wzajemnej wymiany doświadczeń i nawiązania relacji z innymi organizacjami działającymi w powiecie leszczyńskim. Spotkanie poprowadzą specjaliści doświadczeni we współpracy z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia należy kierować do 30 września br. do Magdaleny Wróblewskiej pod adresem e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl lub telefonicznie – 65 520 78 86. Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.pisop.org.pl oraz na www.powiat-leszczynski.pl.


Opracowanie: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies