Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 20 września 2021 roku

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy na 2022 r.


SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI

projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

           

Na podstawie uchwały nr 108/644/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 sierpnia 2021 roku w terminie od 30.08 – 12.09.2021 roku odbyły się konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, prowadzone przez Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu Gostyńskiego.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:

- publikacji na stronie internetowej www.powiat.gostyn.pl – aktualności, strony BIP: http://bip.powiat.gostyn.pl/?c=1637 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego, projektu „Programu Współpracy powiatu gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.”,

- analizy złożonych do projektu opinii,

- ankiet dotyczących tworzenia Programu.

We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi dotyczące treści w/w Programu.

Jednocześnie korzystając z możliwości zgłoszenia propozycji zadania publicznego do realizacji w roku 2022 swoje oczekiwania przedstawiły:

 

 

 Lp.

 

Nazwa stowarzyszenia

Propozycja zadania publicznego

Proponowana przez organizację kwota dotacji.

1.

Stowarzyszenie Ziemia Krobska

Bieg wiosny 2022 oraz Bieg jesieni 2022

10 000 zł

2.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „NIE SAMI”

„Festiwal Kultur”

5 000 zł

3.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG”

Organizacja imprezy cyklicznej rekreacyjno- sportowej o charakterze ogólnopolskiej w zakresie lekkiej atletyki

15 000 zł

4.

Klub Sportowy Start w Gostyniu

Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno- sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu - kręgle

2 000 zł

5.

Gostyński Uniwersytet III Wielu

Zorganizowanie oraz wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej poprzez prowadzenie cyklu wykładów, konferencji i seminariów, wyjazdów edukacyjnych.

8 000 zł

6.

Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic

Tydzień Kultury Biskupiańskiej – Jubileusz 50-lecia działalności Biskupiańskieo Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic.

5 000 zł

7.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

Zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ogólnopolskiem, promującego lokalnych kompozytorów oratoryjnych.

15 000 zł

8.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

Zorganizowanie festynu ekologicznego promującego dziedzictwo przyrodnicze połączonego z integracją mieszkańców w kulturze muzycznej.

4 000 zł

9.

Kolarski Klub Sportowy Gostyń

Promocja Powiatu Gostyńskiego poprzez wsparcie zawodników KKS Gostyń podczas zwodów o randze ogólnopolskiej

7 000 zł

10.

UKS KANIASIATKA GOSTYŃ

Turnieje towarzyskie młodziczek i seniorek

8 000 zł

11.

Fundacja Piotra Reissa

„SportujMy.pl” - obóz dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa

3 000 zł

12.

Fundacja Piotra Reissa

„Reiss Cup 2022 – turniej piłki nożnej”

2 000 zł

13.

 Fundacja Miejsce moje

Przestrzeń pełna historii – kina plenerowe

24 500 zł

14.

Stowarzyszenie IMPAKT

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem – Majówka 2022

5 000 zł

15.

Stowarzyszenie BAZA

Zorganizowanie zajęć terapeutycznych/ socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niwelujących skutki pandemii

20 000 zł

16.

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi

Warsztaty wyplatania wieńca dożynkowego w powiecie gostyńskim. Tradycyjny obrzęd dożynkowy w Starej Krobi.

7 000 zł

17.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ KREATYWNI” w Piaskach

Kuźnia 2022

6 000 zł

18.

Stowarzyszenie MOST

„Zagraj w dwie kule : bowling i bule”

3 500 zł

19.

OSP Karolew

Służby mundurowe w najstarszym Wielkopolskim Maryjnym Sanktuarium na Zdzieżu

5 000 zł

20.

Gostyński Uniwersytet III Wieku

Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców powiatu w kraju i za granicą

6 000 zł

21.

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Pępowie

" Gdyby mury mogły mówić... opowiedziałyby niejedną historię" 

5 000 zł

22.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku

- organizacja Halowego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

- przygotowanie Powiatowych Eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

- Turniej Bowlingowy,

- zorganizowanie Turnieju Piłki Nożnej dla MDP na boisku ORLIK,

- aranżacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP (Gminy: Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec),

- przygotowanie Powiatowych obchodów Dnia Strażaka,

- zorganizowanie Pielgrzymki Strażaków i Rodzin Strażackich na Świętą Górę,

- realizacja Diecezjalnych dni młodzieży,

- organizacja Pielgrzymki służb mundurowych do Borku na Zdzierż,

- przygotowanie Powiatowego obozu dla MDP,

- zorganizowanie Konkursu Kronik
i Konkursu na wspomnienia
i opracowania, relacje z dziejów OSP,

- aranżacja Turnieju strzeleckiego,

- organizacja Powiatowego Turnieju Halowego piłki nożnej,

- przygotowanie Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego strażaków,

- zorganizowanie Powiatowych Eliminacji Konkursu Plastycznego.

28 500 zł

23.

Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS

Atestowany bieg uliczny NASZA DYCHA

10 000 zł

24.

Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia

Masowy Gostyński Bieg – Gostyński Bieg Niepodległości.

5 000 zł

25.

Stowarzyszenie „DZIECKO”

Budowanie aktywnych społeczności poprzez realizację lokalnych programów grantowych – REGRANTING.

150 000 zł

26.

Stowarzyszenie „DZIECKO”

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym: zorganizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym – profilaktyka społeczna.

5 000 zł

27.

Stowarzyszenie „DZIECKO”

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym: zorganizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym – profilaktyka społeczna.

800 zł

28.

Stowarzyszenie „DZIECKO”

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. „Bez barier” 2022

8 000 zł

29.

Stowarzyszenie „DZIECKO”

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności przez działania równolegle skierowane bezpośrednio na wspieranie rodziców oraz dzieci rodziców uczestniczących w działaniach wspierających.

12 000 zł

30.

Ognisko Statutowe TKKF „TĘCZA”

Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu.

6 000 zł


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies