Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 06 grudnia 2018 roku

Stypendia Sportowe


Starostwo Powiatowe w Gostyniu informuje, iż do dnia 15stycznia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendia sportowe może otrzymać zawodnik – amator mający stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gostyńskiego i posiadający licencję zezwalającą na uprawianie określonych dyscyplin  sportowych, który jest:

1) uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej,

2) słuchaczem, studentem wyższej uczelni i nie ukończył 26 lat,

3) osobą nie posiadającą statusu ucznia, słuchacza lub studenta w wieku 18-26 lat.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać stypendium sportowe spełniając wymogi określone w przepisach statutów i regulaminów organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się sportem osób niepełnosprawnych.

Stypendium może otrzymać zawodnik spełniający jeden z następujących warunków:

1) został zakwalifikowany do reprezentacji kraju w danej dyscyplinie sportu;

2) zajął co najmniej 12 miejsce w mistrzostwach kraju w swojej kategorii wiekowej lub brał udział w oficjalnych zawodach międzynarodowych w swojej kategorii wiekowej oraz realizuje program przygotowań do kolejnych zawodów tej samej rangi.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać
w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 29).


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Załączniki:

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – WORD

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych - PDF

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies