Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 04 września 2018 roku

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

W Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój 29) lub ze strony www.powiat.gostyn.pl można pobierać wnioski o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny/akademicki 2018/2019.

Termin składania wniosków:

- uczniowie – do 25 września 2018 r.,

- studenci/słuchacze – do 20 października 2018 r.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

-        uczą się lub studiują w trybie dziennym,

-        uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,

-        znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,

-        zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,

-        w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia.

 

Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego - PDF

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA STUDENTA, SŁUCHACZA - WORD

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ - WORD

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies