Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 25 września 2020 roku

Tu znajdziesz potrzebne wnioski

W związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz czasowym ograniczeniu bezpośredniej obsługi Klientów informujemy, że na drzwiach budynków przy ul. Wrocławskiej 256, Wrocławskiej 154, Wrocławskiej 8 i Poznańskiej 200 umieszczono skrzynki, do których mieszkańcy mogą wrzucać bieżącą korespondencję z urzędem.

W głównym budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256):

Metalowa skrzynka z napisem „LISTY” umieszczona jest przy drzwiach wyjściowych od Biblioteki Publicznej. Kierować można do niej wszelką korespondencję do urzędu.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Wrocławska 8):

Metalowa skrzynka z napisem: „LISTY” umieszczona jest przy drzwiach wejściowych od ul. Olejniczaka.

Klienci mogą za jej pośrednictwem złożyć:

1) Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z załącznikami niezbędnymi do wydania orzeczenia (informacja o załącznikach znajduje się na wniosku o wydanie orzeczenia): POBIERZ

2) wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (wrzucenie wniosku do skrzynki należy traktować jak złożenie wniosku pocztą): POBIERZ

 

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (ul. Poznańska 200):

Metalowa skrzynka z napisem: „LISTY” umieszczona jest przy drzwiach wejściowych od ul. Poznańskiej.

Klienci mogą za jej pośrednictwem złożyć:

1) Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej: POBIERZ

2) Wniosek o udostępnienie innych materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: POBIERZ

3) Wypis z rejestru gruntu, wypis z kartoteki budynku i lokali, wypis i wyrys dla działki ewidencyjnej położonej na terenie powiatu: POBIERZ

4) Wydanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych: POBIERZ

5) Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów: POBIERZ

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies