Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 12 czerwca 2019 roku

VII Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego w ZSOIZ w Krobi


7 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi został przeprowadzony VII Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjalnych i klas VIII szkoły podstawowej. W tym roku w międzyszkolnych rywalizacjach wzięło udział 50 uczniów z 10 szkół podstawowych powiatu gostyńskiego: z Bodzewa, ze Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3 i nr 5 w Gostyniu, z Krobi, Pępowa, Piasków, Ponieca, Pudliszek i Skoraszewic. 30 uczniów sprawdziło swoje umiejętności z języka angielskiego i 20 z języka niemieckiego. Każda ze szkół mogła zgłosić po trzech uczniów z każdego języka.

Konkurs zorganizowano w celu rozwijania i pogłębiania zainteresowań lingwistycznych oraz motywacji do nauki języków obcych. Składał się on z testu pisemnego obejmującego zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, umiejętności komunikowania się oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie III klasy gimnazjalnej i VIII klasy szkoły podstawowej. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 punktów za poprawnie rozwiązany test z języka niemieckiego i 50 punktów za test z języka angielskiego.

Po rozwiązaniu zadań testowych uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem w auli szkolnej. Uczniowie mogli też zwiedzić „salę ziemi” w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi, czyli w tzw. Małym Koperniku. W tym czasie komisja składająca się z nauczycieli języków obcych ZSOiZ w Krobi sprawdzała prace konkursowe.

Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnieobjął Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak. Włodarz gminy, Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi ufundowali atrakcyjne nagrody: dyplomy, sprzęt elektroniczny, bilety wstępu na siłownię i do kina Szarotka w Krobi na dowolnie wybrany seans filmowy, zestawy piśmienne i inne gadżety. Dyplomy uczestnikom oraz nagrody zwycięzcom wręczyli wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, wicedyrektor ZSOiZ w Krobi Iwona Ostach oraz nauczyciele języków obcych w ZSOiZ w Krobi.

Laureatami VII edycji konkursu z języka angielskiego zostali: miejsce I – Dominika Zawistowska (SP nr 3 w Gostyniu, 46/50 pkt); miejsce II – Kacper Zaremba (SP w Pudliszkach, 45/50 pkt); miejsce III – Filip Neuhoff-Ley (SP w Skoraszewicach, 42/50 pkt). W kategorii języka niemieckiego podium przedstawiało się następująco: miejsce I – Filip Półtoraczyk (SP w Piaskach, 34,5/40 pkt); miejsce II – Paula Nawrocka (SP w Piaskach, 27,5/40 pkt); miejsce III  – Julia Działdowska (SP nr 1 w Gostyniu, 26/40 pkt).

Wyniki konkursu były efektem pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli języków obcych, dlatego również opiekunowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów za przygotowanie swoich podopiecznych do językowych zmagań. Na zakończenie rozgrywek językowych wykonano pamiątkowe zdjęcia.


Opracowanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies