Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 17 grudnia 2019 roku

Wigilijne posiedzenie Rady Gospodarczej Powiatu Gostyńskiego


Rada Gospodarcza Powiatu Gostyńskiego, czyli organ doradczy w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego powiatu gostyńskiego, spotkała się na posiedzeniu wigilijnym, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 11 grudnia 2019 r.

Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele samorządów lokalnych. Starosta Gostyński Robert Marcinkowski przedstawił zebranym projekt budżetu powiatu na rok 2020. W trakcie posiedzenia przedsiębiorcy dokonali podsumowania działania rady od momentu powstania do chwili obecnej. Odbyły się również wybory przewodniczącego na kolejne lata, którym został Józef Konarczak, oraz wiceprzewodniczącego, którym został Ryszard Guderski. Podczas spotkania goszczono również przedstawicieli Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o., którzy przedstawili ofertę Strefy dla przedsiębiorców.


Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies