Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 04 września 2018 roku

Wręczenie aktu mianowania


Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Pan Michał Ganowicz, po pomyślnie przeprowadzonym postępowaniu egzaminacyjnym dołączył do grona nauczycieli mianowanych.

Wręczenie aktu nadania awansu odbyło się w uroczystej oprawie. W obecności dyrektora szkoły, Pani Danuty Niedźwiedzińskiej oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pana Marka Smektały, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Członek Zarządu Powiatu Janusz Sikora pogratulowali nauczycielowi osiągnięć oraz życzyli kolejnych sukcesów edukacyjnych, kreatywności, wielu sił oraz ciągłej motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

 

Nadany przez Starostę stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego poświadcza doskonalenie warsztatu pracy przez nauczyciela, pogłębianie przez niego wiedzy i umiejętności zawodowych oraz znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty.

Awans wieńczy pewien etap w życiu zawodowym pedagoga i jednocześnie stanowi początek kolejnych starań. Przyświecać im będzie treść złożonego ślubowania, w którym zobowiązał się „rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies