Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 28 listopada 2022 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów pomocy prawnej w 2023 r.


W dniu 23 listopada 2022 r. Uchwałą Nr 164/983/22 Zarząd Powiatu Gostyńskiego podjął decyzję o wyborze ofert i przyznania dotacji z budżetu powiatu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu gostyńskiego w 2023 r. Fundacji Inter Vivos.

Wysokość dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat przeznaczona na realizację tego zadania wynosi 126 060,00 zł.

Zadanie realizowane będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała w załączeniu:

/web/uploads/ckeditor/files/Uchwa%C5%82a%284%29.pdf

/web/uploads/ckeditor/files/Za%C5%82%C4%85cznik%281%29.pdf


Opracowano: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies